Posted on / Tin giáo dục

12 chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Đề án Ngoại ngữ 2020

(GD&T;Đ) – Bộ GD&ĐT giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
Theo đó, triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GD&ĐT đã giao nhiệm vụ cho một số cơ sở giáo dục ĐH đủ năng lực tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy để làm tài liệu, giáo trình tham khảo cho các cơ sở giáo dục ĐH có nhu cầu trong quá trình xây dựng, phát triển chương trình đào tạo.

Các chương trình do Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội xây dựng: Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên THCS; Chương trình đào tạo cử nhân CĐ ngành sư phạm Tiếng Anh (chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học) theo học chế tín chỉ; Chương trình đào tạo cử nhân CĐ ngành sư phạm Tiếng Anh (chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh bậc THCS) theo học chế tín chỉ; Chương trình đào tạo Tiếng Trung quốc như ngoại ngữ 2 cho các Trường THCS và THPT; Chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh dành cho giao viên cao đẳng và đại học không chuyên ngữ.

Các chương trình do Trường ĐH Hà Nội xây dựng: Chương trình đào tạo thí điểm cử nhân ngành Công nghệ Thông tin dạy bằng Tiếng Anh; Chương trình đào tạo thí điểm cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng dạy bằng Tiếng Anh; Chương trình đào tạo thí điểm cử nhân ngành Kế toán dạy bằng Tiếng Anh ; Chương trình đào tạo thí điểm cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành dạy bằng Tiếng Anh ; Chương trình đào tạo thí điểm cử nhân ngành Quản trị thông tin dạy bằng Tiếng Anh.

Các chương trình do Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng xây dựng: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiếng Anh bậc tiểu học; Chương trình đào tạo cử nhân ĐH ngành sư phạm Tiếng Anh (chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh bậc tiểu học) theo học chế tín chỉ.

nguồn: http://www.gdtd.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *