Kênh thông tin và chia sẻ Học Liệu

Giáo Dục Phổ Thông

5000k+

Lượt xem

11k+

Bài viết

10k+

Hình ảnh

1004k+

Hội viên

Công việc của chúng tôi

"Chúng tôi đã và đang cố gắng mang những giá trị tốt nhất đến với các bạn Học sinh"

Cung cấp phần mềm LMS

Learning Management System – Hệ thống quản lý học tập đào tạo trực tuyến. Hỗ trợ giảng viên dễ dàng quản lý đào tạo, kiểm tra và thông báo tiến độ học tập.

Thiết kế Website Giáo Dục

Website trường học, trung tâm, cơ sở giáo dục. Trang web giới thiệu các khóa học, hệ thống quản lý khóa học, tài liệu và học viên. Dễ dàng cập nhật nội dung mới cho việc giảng dạy trực tuyến.

Nghiên cứu học liệu

Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và phát triển thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm. Nghiên cứu, sản xuất và phát hành các tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy trong Giáo Dục Phổ Thông.

Chia sẻ thông tin giáo dục

Thông tin Giáo dục, công tác học sinh, sinh viên. Các cuộc thi học thuật, hoạt động xã hội tình nguyện, hướng nghiệp nghề. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động giảng dạy và quản lý giáo dục.

Ban Lãnh Đạo

dương văn long

Dương Văn Long – Phòng hành chính tổng hợp

28

Trần Nguyễn Hải Dương – Phòng Công nghệ thông tin

18

phan thanh mai

Phan Thanh Mai – Phòng kinh doanh và nghiên cứu sản phẩm

28

Giáo Dục Phổ Thông

dương văn long

Dương Văn Long – Phòng hành chính tổng hợp" Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục là chính cuộc sống."

Trần Nguyễn Hải Dương – Phòng Công nghệ thông tin" Mục đích của giáo dục là thay thế một tâm trí trống rỗng bằng một tâm trí cởi mở "

phan thanh mai

Phan Thanh Mai – Phòng kinh doanh và nghiên cứu sản phẩm" Việc học không phải do ngẫu nhiên mà đạt được, nó phải được tìm kiếm bằng sự hăng hái và siêng năng "

Giáo Dục Phổ Thông