08/03/1910 Ngày quốc tế phụ nữ
Cuối thế kỷ 19, ở Hoa Kỳ, nền kỹ nghệ phát triển đã thu hút đông đảo phụ nữ và trẻ em vào làm việc trong các nhà máy, nhưng bọn tư bản chỉ trả lương rẻ mạt. Ngày 8/3/1899, căm phẫn trước sự bóc lột cùng cực của chủ nghĩa tư bản, phụ nữ công nhân ngành dệt, ngành may tại thành phố Chicago và New York ( Hoa Kỳ) đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Mặc dù bọn tư bản đã thẳng tay đàn áp và đuổi việc một số chị em nhưng mọi người vẫn đoàn kết, bền bỉ đấu tranh buộc bọn chủ phải khoan nhượng.

Cuộc đấu tranh của phụ nữ ở Chicago đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào của phụ nữ lao động ở Đức, với sự xuất hiện hai nữ chiến sĩ lỗi lạc là Cơlơva Gétkin (người Đức) và bà Rôgia Lúcxămbua (người Ba Lan). Hai bà đã phối hợp với bà Krúpxcaia (vợ Lênin) vận động thành lập Ban thư ký Hội phụ nữ quốc tế để lãnh đạo phong trào phụ nữ.

Năm 1910, Hội nghị quốc tế phụ nữ có 17 nước tham dự, họp tại Côpenhagen - thủ đô nước Đan Mạch đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của lao động nữ trên Thế giới với khẩu hiệu: 

* Ngày làm 8 giờ
* Việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau
* Bảo vệ người mẹ và trẻ em
Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày hội của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng và thực hiện quyền nam, nữ bình đẳng.

Ở Việt Nam ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo phụ nữ tổ chức kỷ niệm ngày 8/3, ngày hội của phụ nữ lao động trên Thế giới đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.

nguoiquangbinh.net

Tiện ích
Hội viên Hội viên
Thành viên mới nhất Người dùng mới nhất SharonMakows
Sau 24 giờ Sau 24 giờ 2244
Trước 24 giờ Trước 24 giờ 1702
Số lượng người dùng Tổng quan 134586

Số người trực tuyến Những người đang trực tuyến
Người truy cập Người truy cập 146
Số người dùng Thành viên 16
Tổng số Tổng cộng 162

Thành viên đang trực tuyến Trực tuyến bây giờ
01: KimberleyN94
02: SelenePham4
03: GarrettTithe
04: SamualMcComa
05: NoemiBeit486
06: Elizabeth02B
07: PhyllisBlodg
08: DennisKraege
09: ClairClift1
10: ElissaEldred
11: GermanFatnow
12: IssacCavanau
13: DenaLipsey72
14: Hong
15: DamienBlazer
16: MelodeeStern
Thông tin tỷ giá
Ngoại tệ VNĐ