Chi tiết lịch thi các môn tốt nghiệp THPT 2013
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2011
Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào 3 ngày: 2, 3, 4/6 tới. Thời gian cụ thể các môn thi với giáo dục THPT và GDTX như sau:

Môn thi, lịch thi tốt nghiệp giáo dục THPT:

 Thi 6 môn: Ngữ văn, Hóa học, Địa lí, Sinh học, Toán, Ngoại ngữ; trong đó, các môn: Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật; thí sinh không theo học hết chương trình THPT hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy - học thì được thi thay thế bằng môn Vật lí (thi theo hình thức trắc nghiệm).

 

 

Ngày

 

Buổi

 

Môn thi

 

Thời gian làm bài

 

Giờ phát đề thi cho thí sinh

 

Giờ bắt đầu làm bài

 

02/06/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

03/06/2013

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

04/06/2013

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

Môn thi, lịch thi tốt nghiệp GDTX:

Thi 6 môn: Ngữ văn, Hóa học, Địa lí, Sinh học,Toán, Vật lí; trong đó, các môn: Hóa học, Sinh học, Vật lí thi theo hình thức trắc nghiệm.

 

Ngày

 

Buổi

 

Môn thi

 

Thời gian làm bài

 

Giờ phát đề thi cho thí sinh

 

Giờ bắt đầu

làm bài

 

02/06/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

03/06/2013

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

04/06/2013

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

     Lập phương – gdtd.vn

 


Tiện ích
Hội viên Hội viên
Thành viên mới nhất Người dùng mới nhất VernonUnger
Sau 24 giờ Sau 24 giờ 517
Trước 24 giờ Trước 24 giờ 844
Số lượng người dùng Tổng quan 12520

Số người trực tuyến Những người đang trực tuyến
Người truy cập Người truy cập 77
Số người dùng Thành viên 8
Tổng số Tổng cộng 85

Thành viên đang trực tuyến Trực tuyến bây giờ
01: LavonneAcker
02: RebekahO0074
03: PhillippWell
04: WilburnFunde
05: RyanHinton4
06: MarcosMauldi
07: BUJRaphael13
08: HazelBarlowe