Các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013
Lễ giỗ tổ Hùng Vương 2013 sẽ có nhiều điểm mới
Từ ngày 13-4 đến 19-4-2013 (tức từ ngày 4-3 đến 10-3 âm lịch) * Ngày 13-4-2013 (tức ngày 4-3 âm lịch) - Tại thành phố Việt Trì + Sáng (7h30-11h00): Lễ hội đường phố chủ đề “Văn hóa đất Tổ Hùng Vương hội tụ và tỏa sáng”.

+ Chiều (14h00-17h00): Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

+ Tối (19h00-21h00): Bắn pháo hoa tầm cao

- Tại Khu DTLS Đền Hùng

+ Tối (19h00-21h00): Lễ đón nhận bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2013.

* Ngày 14-4-2013 (tức ngày 5-3 âm lịch)

- Tại  thành phố Việt Trì

+ Sáng  8h00: Khai mạc: Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét.

+ Chiều (14h00-17h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét.

+ Tối (19h30-21h00): Biểu diễn của đoàn ca múa nhạc Đồng Nai.

- Tại Khu DTLS Đền Hùng

+ Sáng (7h00-11h00): Thành phố Việt Trì tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm vua Hùng; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng” tại Nhà bảo tàng Hùng Vương – Khu DTLS Đền Hùng; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan tại Nhà trưng bày phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử tại nhà Công quán.

+ Chiều (14h00-17h00): Triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng” tại Nhà bảo tàng Hùng Vương – Khu DTLS Đền Hùng; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan tại Nhà trưng bày phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử tại nhà Công quán.

+ Tối (19h00-21h00): Khai mạc hội trại văn hóa; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ ba.

* Ngày 15-4-2013 (tức 6-3  âm lịch)

- Tại thành phố Việt Trì

+ Sáng (7h30 – 11h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét.

+ Chiều (14h00-17h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét.

+ Tối (19h00-21h00): Khai mạc giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc cúp Hùng Vương năm 2013 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh; khai mạc hội chợ Hùng Vương; biểu diễn của đoàn chèo Hà Nam.

- Tại Khu DTLS Đền Hùng

+ Sáng (7h00-11h00): Lễ  giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ; hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3 tại sân Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; biểu diễn của đoàn ca múa nhạc Đồng Nai.

+ Chiều (14h00-17h00): Khai mạc các giải thể thao tại Trung tâm lễ hội; hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3 tại sân Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử.

+ Tối (19h30-21h00): Liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3.

* Ngày 16-4-2013 (tức ngày 7-3 âm lịch)

- Tại thành phố Việt Trì

+ Sáng (7h30-11h00):  Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét, thành phố Việt Trì; hội chợ Hùng Vương.

+ Chiều (14h00-17h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét, thành phố Việt Trì; Hội chợ Hùng Vương.

+ Tối (19h00-21h00): Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc cúp Hùng Vương năm 2013; hội chợ Hùng Vương; biểu diễn của đoàn ca múa nhạc Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tại Khu DTLS Đền Hùng

+ Sáng (7h00-11h00): Hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3 tại sân Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; hoạt động thể thao; biểu diễn của đoàn chèo Hà Nam.

+ Chiều (14h00-17h00): Hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3 tại sân Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; hoạt động thể thao.

+ Tối (19h30-21h00): Liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3.

* Ngày 17-4-2013 (tức ngày 8-3 âm lịch)

- Tại thành phố Việt Trì

+ Sáng (7h30-11h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét; hội chợ Hùng Vương; biểu diễn của đội cồng chiêng Korsiêk- Đắc Lắc.

+ Chiều (14h00-17h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét; hội chợ Hùng Vương.

+ Tối (19h00-21h00): Biểu diễn của đoàn nghệ thuật Lạng Sơn; giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc Cúp Hùng Vương năm 2013; hội chợ Hùng Vương.

- Tại Khu DTLS Đền Hùng

+ Sáng 7h30 khai mạc và tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; 9h00-10h30 phút: Rước kiệu của các xã: Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú, xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn. Hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; hoạt động thể thao.

+ Chiều (14h00-17h00): Hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; hoạt động thể thao; biểu diễn của đoàn ca múa nhạc Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Tối (19h00-21h00): Bế mạc hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; giao lưu dân ca các vùng miền.

* Ngày 18-4-2013 (tức 9-3  âm lịch)

- Tại thành phố Việt Trì

+ Sáng (7h30 -11h00): Hội thi bơi trải trên sông Lô; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét, thành phố Việt Trì; hội chợ Hùng Vương; biểu diễn của đoàn trống trận Tây Sơn và biểu diễn võ thuật Bình Định.

+ Chiều (14h00 – 17h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét, thành phố Việt Trì; hội chợ Hùng Vương.

+ Tối (19h00-21h00): Bế mạc giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc cúp Hùng Vương năm 2013; hội chợ Hùng Vương; biểu diễn của đoàn nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

- Tại Khu DTLS Đền Hùng

+ Sáng (7h00 – 11h00): Hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3 tại sân Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; hoạt động thể thao; biểu diễn của đoàn nghệ thuật Lạng Sơn.

+ Chiều (14h00-17h00): Dâng lễ vật của các tỉnh góp giỗ và dâng bánh chưng, bánh giầy của các tỉnh đạt giải Nhất hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy năm 2012. Hội trại văn hóa tại sân Trung tâm lễ hội; liên hoan hát Xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3 tại sân Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; hoạt động thể thao.

+ Tối (19h00-21h00): Biểu diễn của đoàn trống trận Tây Sơn và biểu diễn võ thuật Bình Định.

* Ngày 19-4-2013 (tức 10-3  âm lịch)

- Tại thành phố Việt Trì.

+ Sáng (7h30-11h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét; hội chợ Hùng Vương.

+ Chiều (14h00-17h00): Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa đất Tổ – Cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với triển lãm mỹ thuật của các họa sĩ Hàn Quốc và Phú Thọ; Chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với điểm du lịch văn hóa tại Miếu Lãi Lèn, đình Thét;  hội chợ Hùng Vương.

+ Tối (19h00-21h00): Bế mạc hội chợ Hùng Vương; biểu diễn của đoàn chèo Thanh Hóa.

- Tại Khu DTLS Đền Hùng

+ Sáng (7h00-11h00): Dâng hương giỗ Tổ; Hội trại văn hóa tại Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan tại Nhà trưng bày phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử; hoạt động thể thao; biểu diễn của Đoàn chèo Thanh Hóa.

+ Chiều (14h00-17h00): Tổng kết và trao thưởng các hoạt dộng VHTTDL phục vụ Lễ hội Đền Hùng tại Trung tâm lễ hội; triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng”; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan tại Nhà trưng bày phong lan; đánh trống đồng, đâm đuống, múa sư tử.

baophutho.vn


Tiện ích
Hội viên Hội viên
Thành viên mới nhất Người dùng mới nhất KatieMatra23
Sau 24 giờ Sau 24 giờ 521
Trước 24 giờ Trước 24 giờ 836
Số lượng người dùng Tổng quan 12528

Số người trực tuyến Những người đang trực tuyến
Người truy cập Người truy cập 91
Số người dùng Thành viên 8
Tổng số Tổng cộng 99

Thành viên đang trực tuyến Trực tuyến bây giờ
01: CarloLinsley
02: ArtSanmiguel
03: MelissaLyle7
04: Sabina23Q660
05: InezSteffen
06: MableFjo4263
07: CecileBettis
08: KatieMatra23