Thông báo về việc đăng tải loạt bài viết về "Đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn trong trường phổ thông” trên trang giaoducphothong.edu.vn
Thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW, ngày 6/3/2014 Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch số 103/KH-BGDĐT về việc tổ chức hội thảo “Đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn trong trường phổ thông”, với mục đích: nghiên cứu cơ sở lý luận và xây dựng kế hoạch triển khai việc đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học với cách thức xây dựng đề thi/kiểm tra và đáp án theo hướng mở; tích hợp kiến thức liên môn; giải quyết vấn đề thực tiễn.

Để chuẩn bị cho Hội thảo (dự kiến được tổ chức tại Hà Nội trung tuần tháng 4/2014), trang giaoducphothong.edu.vn  xin đăng tải loạt bài viết thảo luận về vấn đề nêu trên (nguồn báo: giaoducthoidai.vn).

Tiện ích
Hội viên Hội viên
Thành viên mới nhất Người dùng mới nhất TeresaGandy
Sau 24 giờ Sau 24 giờ 889
Trước 24 giờ Trước 24 giờ 772
Số lượng người dùng Tổng quan 14963

Số người trực tuyến Những người đang trực tuyến
Người truy cập Người truy cập 178
Số người dùng Thành viên 28
Tổng số Tổng cộng 206

Thành viên đang trực tuyến Trực tuyến bây giờ
01: YukikoCorona
02: StefanBothwe
03: LeonieUru59
04: SOCKatrina36
05: SusanneMcgri
06: Marita88Y74
07: GalenSpradli
08: MadonnaAcg42
09: SelmaGraff73
10: Jamie72M1039
11: DomingoMinix
12: TahliaRanier
13: DwightLee27
14: StellaMcCart
15: ChanaPipkin3
16: AsaPointer6
17: MarilynRowcr
18: KoryArkwooke
19: JedNugan3821
20: LucilleJimen
21: MarcoLamble
22: JillianWarne
23: ShirleenRowl
24: CindaM714151
25: Miquel342312
26: DarylRide96
27: NickolasF40
28: TeresaGandy