Hà Nội: Cảnh báo trường dồn tiết để luyện thi
Ảnh minh họa
5 đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội dã thực hiện kiểm tra 28 trường THPT trên địa bàn, trong đó có 14 trường công lập và 14 trường ngoài công lập. Bên cạnh nhiều nỗ lực đã đạt được kết quả cao còn những vấn đề cần rút kinh nghiệm.
Ở nhiều trường, các kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp dạy nghề, dạy học tự chọn… vẫn còn ghép chung, thể hiện chưa rõ ràng. Việc thực hiện phân phối chương trình từng môn, nhất là việc dạy học giảm tải cần phải chi tiết hóa.

Công tác quản lý, kiểm tra của giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn còn yếu. Việc sử dụng ĐDDH, cập nhật điểm và sửa điểm đúng quy chế … chưa được nhắc nhở kịp thời.

Một vài sổ sách của giáo viên như lịch báo giảng, sổ ghi đầu bài, sổ sinh hoạt tổ nhóm… còn thiếu thông tin.

Đặc biệt, chương trình giáo dục phổ thông không được thực hiện nghiêm túc ở 1 số trường. Biểu hiện: Cắt xén chương trình ở một số môn như GDQP-AN, Công nghệ, Thể dục, Tin học.

Dạy dồn chương trình kết thúc sớm một số môn GDCD, GDQP-AN và môn Thể dục, Tin học để luyện thi và tăng cường cho các môn khác mà tổng số tiết/môn/năm học không đảm bảo đủ theo quy định.

Cắt bỏ nội dung thực hành trong chương trình của các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Môn Thể dục chỉ thực hiện 1 tiết/tuần, có trang thiết bị và đồ dùng dạy học nhưng chưa sử dụng; không thực hiện giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Xếp thời khóa biểu tùy tiện, ghép đôi, ghép ba các môn không đúng qui định. Giữa sổ ghi đầu bài, lịch báo giảng, thời khóa biểu không khớp. Thời khóa biểu chưa rõ thời gian thực hiện để việc kiểm tra, đối chiếu thuận lợi…

Một số trường, các loại hồ sơ sổ sách như sổ nghị quyết, sổ hội đồng, sổ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, sổ theo dõi và sử dụng đồ dùng dạy học không có; hệ thống hồ sơ sổ sách chưa quy chuẩn…

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông đúng tiến độ. Sở tiếp tục kiểm tra và có báo cáo tổng thể vào đầu tháng 4/2014.

Lập Phương - giaoducthoidai.vn
Tiện ích
Hội viên Hội viên
Thành viên mới nhất Người dùng mới nhất CarloLinsley
Sau 24 giờ Sau 24 giờ 518
Trước 24 giờ Trước 24 giờ 842
Số lượng người dùng Tổng quan 12521

Số người trực tuyến Những người đang trực tuyến
Người truy cập Người truy cập 83
Số người dùng Thành viên 10
Tổng số Tổng cộng 93

Thành viên đang trực tuyến Trực tuyến bây giờ
01: LavonneAcker
02: RebekahO0074
03: PhillippWell
04: WilburnFunde
05: RyanHinton4
06: MarcosMauldi
07: BUJRaphael13
08: HazelBarlowe
09: VernonUnger
10: CarloLinsley