Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông
Học sinh Trường THPT Chu Văn An khai giảng năm học mới. Ảnh: gdtd.vn
Đó là điểm nhấn đáng chú ý của giáo dục trung học trong năm học 2013 – 2014.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học của năm học mới. Trong đó ghi rõ, tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Cụ thể, trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, các Sở/Phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học.

Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông tại các trường và các địa phương tham gia thí điểm; khuyến khích các trường/khoa sư phạm và các trường phổ thông khác trên phạm vi cả nước tự nguyện tham gia từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

Giao quyền chủ động và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trung học xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, phù hợp với điều kiện của địa phương và từng trường trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.

Năm học 2013 – 2014, GDPT tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; mở rộng, nâng cao chất lượng Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2013-2014.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.

Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học về năng lực chuyên môn, kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.

Lập Phương - gdtd.vn
Tiện ích
Hội viên Hội viên
Thành viên mới nhất Người dùng mới nhất RogelioDann
Sau 24 giờ Sau 24 giờ 1966
Trước 24 giờ Trước 24 giờ 2298
Số lượng người dùng Tổng quan 361281

Số người trực tuyến Những người đang trực tuyến
Người truy cập Người truy cập 189
Số người dùng Thành viên 33
Tổng số Tổng cộng 222

Thành viên đang trực tuyến Trực tuyến bây giờ
01: Abe
02: Iva
03: Sima
04: Anna
05: JulietLlf325
06: Micheline
07: WallyDesmond
08: Issac
09: Marlene
10: DinoWanliss4
11: JulioBright
12: Stacy
13: Leslie
14: LatriceSams9
15: ValarieSeq49
16: Mari
17: Muoi
18: Curt
19: Mozelle
20: LeonoreBoss6
21: Lucio
22: Ariel
23: Genevieve
24: Alica
25: Senaida
26: Lottie
27: Maxwell84G2
28: OrvilleLozan
29: ToryHendon36
30: HarveyHamlin
31: BZBKarma0724
32: KatjaEvatt5
33: YUNMeredith