Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014
Nhiệm vụ giáo dục
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau:

Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau:

*
*
*
*
*
*
*
*


Có thể download công văn bản gốc tại địa chỉ dưới đây

Học liệu xem nhiều
Tiện ích
Hội viên Hội viên
Thành viên mới nhất Người dùng mới nhất Tâm
Sau 24 giờ Sau 24 giờ 0
Trước 24 giờ Trước 24 giờ 0
Số lượng người dùng Tổng quan 5402

Số người trực tuyến Những người đang trực tuyến
Người truy cập Người truy cập 34
Số người dùng Thành viên 0
Tổng số Tổng cộng 34

Thành viên đang trực tuyến Trực tuyến bây giờ

Lượt truy cập thứ