Tin tức KHKT

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Lễ khai mạc Hội thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học ở thủ đô diễn ra chiều 25-12. Đây là năm thứ ba Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội thi này nhằm cùng các địa phương trên cả nước góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng kiến thức giải quyết các vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh.