Tin tức GVST

Em tham dự cuộc thi và về Hải Phòng được 2 ngày rồi nhưng cảm giác của em thật là khó diễn tả.