Tin tức CDTH

Trong Dự thảo Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”, Bộ GD-ĐT đã đề xuất hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam thông qua tăng cường tích hợp và phân hóa trong quá trình dạy học.
Tích hợp là một khái niệm rộng, không chỉ dùng trong lĩnh vực lí luận DH. Tích hợp (Tiếng Anh, tiếng Đức: Integration) có nguồn gốc từ tiếng La tinh: Integration với nghĩa: xác lập cái chung, cái toàn thể, cái thống nhất trên cơ sở những bộ phận riêng lẻ.
Trong khi hầu hết các giáo viên đều khẳng định dạy học tích hợp là một hướng đi tích cực của đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thêm tính hiệu quả trong giáo dục thì có người lại cho rằng, tích hợp gây ra hiện tượng quá tải, và nội dung chính của môn học có thể bị biến đổi, trở thành nội dung phụ. Điều này cho thấy xã hội còn rất thiếu thông tin. Xin được làm sáng tỏ vấn đề từ thực tế vận dụng dạy học tích hợp của GV trên cơ sở hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT.
Theo chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015, học sinh sẽ học theo phương pháp tích hợp. Vậy, dạy tích hợp, học sinh được lợi gì? - đó là nhiều ý kiến băn khoăn của nhiều phụ huynh.