Tin Tức

Dưới đây là các thống kê số lượng bài thi theo môn học cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học tích hợp: Phần 1: Thống kế số lượng bài thi theo môn học cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn; Phần 2: Thống kê cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp.
Dưới đây là Danh sách tổng hợp các giáo viên nhận giải thưởng cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013 (Hội nghị tổng kết và trao giải tổ chức tại thành phố Tuyên Quang ngày 14/9/2013).