Phát triển chương trình nhà trường

Tài liệu chương trình phát triển nhà trường

Chiều 21/10/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo Thí điểm Đề án phát triển chương trình giáo dục Nhà trường phổ thông tại trường PTCS và THPT Thực nghiệm.
Học liệu xem nhiều

Lượt truy cập thứ