Di sản văn hóa

Tài liệu DSVH

Môn Ngữ văn Lớp 7 - Tiết 134: Chương trình địa phương ( Phần 1 ). Người dạy: Tô Ngọc Thúy, trường THCS Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Di sản sử dụng dạy học: Dân ca Mường
Môn Ngữ văn Lớp 7 - Tiết 134: Chương trình địa phương ( Phần 2 ). Người dạy: Tô Ngọc Thúy, trường THCS Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Di sản sử dụng dạy học: Dân ca Mường
Môn Vật lý Lớp 7 - Bài 10: Nguồn âm ( Phần 1 ). Người dạy: Trần Văn Hùng, trường THCS Thạch Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Di sản sử dụng dạy học: Nhạc cụ của người Mường
Môn Vật lý Lớp 7 - Bài 10: Nguồn âm ( Phần 2 ). Người dạy: Trần Văn Hùng, trường THCS Thạch Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Di sản sử dụng dạy học: Nhạc cụ của người Mường
Môn Hóa học Lớp 8 - Bài 36: Nước ( Phần 1 ). Người dạy: Lê Thị Hương, trường THCS Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Di sản sử dụng dạy học: Tri thức dân gian trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước của người Mường
Môn Hóa học Lớp 8 - Bài 36: Nước ( Phần 2 ). Người dạy: Lê Thị Hương, trường THCS Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Di sản dạy học: Tri thức dân gian trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước của người Mường
Môn Sinh học Lớp 7 - Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm. Người dạy: Nguyễn Hoàng Quyên, trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Di sản sử dụng dạy học: Làng khảm trai Chuôn Ngọ và trò chơi dân gian vùng biển
Môn Vật lý Lớp 7 - Bài 11: Độ cao của âm (Phần 1). Người dạy: Dương Văn Sự, trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Di sản sử dụng dạy học: Ca trù
Môn Vật lý Lớp 7 Bài 11: Độ cao của âm (Phần 2). Người dạy: Dương Văn Sự, trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Di sản sử dụng dạy học: Ca trù
Môn Vật lý Lớp 7 Bài 11: Độ cao của âm (Phần 3). Người dạy: Dương Văn Sự, trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Di sản sử dụng dạy học: Ca trù
Môn Vật lý Lớp 7 Bài 11: Độ cao của âm (Phần 4). Người dạy: Dương Văn Sự, trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Di sản sử dụng dạy học: Ca trù