Tài Liệu KHKT

I. Vài nét về hội thi khoa học và kĩ thuật quốc tế (Intel ISEF) 1. Intel ISEF là gì? Hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế (International Science and Engineering Fair, viết tắt là ISEF) được phát triển từ Hội thi khoa học quốc gia (National Science Fair) của Hoa Kì, do Hiếp hội khoa học và cộng đồng (Society for Science & the Public, viết tắt là SSP) sáng lập, tổ chức lần đầu tiên tại Philadelphia vào năm 1950. Năm 1958, Hội thi này lần đầu tiên trở nên Hội thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) quốc tế với sự tham gia của Nhật Bản, Canada và Đức.