Giới thiệu về Trung tâm     

                              

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu (Trung tâm Học liệu) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 4822/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 13/11/2000. Cho đến nay, với nỗ lực của các thế hệ cán bộ, Trung tâm đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung ứng các sản phẩm, thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở các cấp bậc học, từ mầm non cho đến đại học.


Chức năng của Trung tâm Học liệu:

Trung tâm Học liệu có chức năng nghiên cứu, sản xuất và phát hành các tài liệu, phương tiện nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các Trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, các trường phổ thông, các trường tiểu học và mầm non trên toàn quốc.

Nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu:

- Nghiên cứu, sản xuất các tài liệu phục vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Giới thiệu và phát hành các sản phẩm của Trung tâm trong phạm vi toàn quốc.

- Liên kết với các Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để triển khai các dự án có liên quan tới nội dung giáo dục và đào tạo.

- Triển khai dịch vụ tư vấn, theo dõi, bảo trì, sửa chữa mọi thiết bị dạy học trong nhà trường.

- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trên toàn quốc về đổi mới phương pháp dạy học nói chung, biện pháp sử dụng thiết bị dạy học theo hướng hoạt động hóa người học nói riêng. 

Với sức sáng tạo và chuyên môn vững vàng của mình, Trung tâm Học liệu đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trở thành địa chỉ tin cậy cho các cấp quản lý giáo dục và các nhà trường trong lĩnh vực thiết bị giáo dục và bồi dưỡng giáo viên. Trung tâm Học liệu đã và đang phấn đấu trở thành nơi chắp cánh cho những sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Chúng tôi luôn chào đón sự hợp tác từ các đơn vị giáo dục trên toàn quốc!