Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo các chủ đề tích hợp
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo - Các trường THPT trực thuộc Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bọ hình thức dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; để tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2013-2014.

Thầy cô có thể tải toàn bộ nội dung công văn của bộ giáo dục: Tải về  hoặc đọc nội dung công văn ở dưới 

*
*
*
*
*
*
*
Tin bài cùng chuyên mục: